MENU
logo
logo
Vietnamese English

Du lịch về nguồn là một hành trình văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hành trình không chỉ đơn giản tham quan giải trí, mà còn là cơ hội để mỗi du khách thành tâm tưởng nhớ về thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Đồng Nai là một trong những địa phương có nhiều di tích lịch sử, với những chiến tích căn cứ hào hùng ghi khắc về lịch sử, tinh thần đấu tranh bất khuất của bao thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc như: Di tích Địa đạo Nhơn Trạch là căn cứ địa cách mạng, nơi diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của nhân dân ta trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Căn cứ Rừng Lá (H.Xuân Lộc) với nhiều trận đánh vang dội như: Bàu Cá, Bảo Chánh, Trảng Táo… Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 là một trong những căn cứ địa cách mạng rất quan trọng ở khu vực miền Ðông Nam bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây được xem là những địa chỉ đỏ cho giáo dục truyền thống yêu nước mang một ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ tương lai. Khi tham gia các tour về nguồn đến với các di tích lịch sử - “địa chỉ đỏ” của từng địa phương, du khách không chỉ được vui chơi, tham quan, giải trí như các loại hình du lịch khác, mà còn được tiếp cận và có cơ hội hiểu biết thêm nhiều kiến thức về lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương nói riêng, của dân tộc nói chung.

Có thể nói, các tour du lịch về nguồn đã và đang góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử, văn hóa bồi đắp niềm tự hào về các giá trị tốt đẹp của cha ông, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cho người dân, nhất là đối tượng du khách trẻ hiện nay.

Thu Trang