MENU
logo
logo
Vietnamese English

Tổng quan Du lịch Đồng Nai

Time 05.04.2017 10:48 | View 14.614
Đồng Nai nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế phía Nam, là một trong những tỉnh có nền công nghiệp phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế được xếp vào loại đứng đầu cả nước. Ngoài lợi thế về công nghiệp, Đồng Nai cũng có những thế mạnh rất lớn về phát triển du lịch mà nhất là du lịch sinh thái.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai

Time 04.12.2017 07:49 | View 11.986
Trung tâm xúc tiến du lịch Đồng Nai với tên gọi viết tắt là DN TPC (Dong Nai Tourism Promotion Center) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai. 

Ban Giám đốc

Time 10.05.2021 10:35 | View 11.398

Bản đồ du lịch Đồng Nai

Time 25.08.2017 10:32 | View 12.825

Bản đồ các điểm du lịch của Đồng Nai

1