MENU
logo
logo
Vietnamese English

Tuyến du lịch sông Đồng Nai - Biên Hòa

Time 05.04.2017 10:10 | View 4.994

1. Cù Lao Phố, 2. Chùa Đại Giác, 3. Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, 4. Di tích lịch sử Chùa Ông, 5. Khu du lịch làng bưởi Tân Triều, 6. Trung tâm văn hóa du lịch Bửu Long, 7. Văn miếu Trấn Biên, 8. Toà nhà lầu của ông phủ Võ Hà Thanh, 9. Làng gốm Tân vạn – Hóa An, 10. Đền thờ nguyễn Tri Phương, 11. Đền Hùng, 12. Nhà lao Tân Hiệp, 13. Di tích nhà Xanh, 14. Đình Tân Lân, 15. Nhà hội Bình Trước, 16. Lăng mộ Trịnh Hoài Đức, 17. Đền thờ Đoàn Văn Cự

Tuyến du lịch Long Thành - Nhơn Trạch

Time 05.04.2017 04:27 | View 8.940
1. Làng Bến Gỗ
2. Đình thờ Phú Mỹ
3. Chiến khu rừng Sát và đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch
4. Khu di tích Cù Lao Giấy

Tuyến du lịch Định Quán - Tân Phú

Time 05.04.2017 10:11 | View 14.152

1. Đá Ba Chồng - 2. Khu du lịch Thác Mai – Hồ Nước Nóng - 3. Thác Ba Giọt - 4. Vườn quốc gia Cát Tiên - 5. Suối Mơ - 6. Hồ Đa Tôn - 7. Thác Hoà Bình

Tuyến du lịch Long Khánh - Xuân Lộc

Time 05.04.2017 03:57 | View 8.966
1. Thác Trời
2. Khu du lịch núi Chứa Chan
3. Mộ cổ Hàn Gòn:

Tuyến du lịch Vĩnh Cửu - Thống Nhất

Time 04.10.2017 11:44 | View 4.805

1. Khu du lịch Đảo Ó – đảo Đồng Trường

2. Di tích căn cứ Khu Ủy Miền Đông (chiến khu D)

1