MENU
logo
logo
Vietnamese English

1. Tên dự án: Khu Công viên đá

2. Mục tiêu dự án: hình thành khu du lịch với các loại hình du lịch vui chơi giải trí, du lịch nghĩ dưỡng, khách sạn

3. Quy mô dự án:  180ha 

4. Mô tả địa điểm 

  • Vị trí: xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
  • Hiện trạng: Giao thông khoảng 5km đường đất.
  • Cơ sở hạ tầng hiện hữu: Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc thuận lợi  

5. Hình thức đầu tư : Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư

6. Tổng vốn dự kiến: 800 tỷ VNĐ

7. Các thông tin về đối tác Việt Nam

  • Tên đơn vị: Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai
  • Địa chỉ: : Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu
  • Điện thoại: 0613.861290
  • Người đại diện: Trần Văn Mùi – Giám đốc

Công viên đá