MENU
logo
logo
Vietnamese English

1. Tên dự án: Điểm du lịch thác Ba Giọt

2. Mục tiêu dự án: hình thành điểm du lịch sinh thái với ghềnh thác hữu tình. Du khách đến đây có thể du lịch trên sông, picnic, vui chơi giải trí cuối tuần.

3. Quy mô dự án: 10ha 

4. Mô tả địa điểm 

Vị trí: Ấp suối Soong, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trạng: UBND xã Phú Vinh chấp thuận cho một số hộ gia đình gần đó buôn bán phục vụ khách tham quan thác.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc thuận lợi  

5. Hình thức đầu tư: Liên doanh  

6. Tổng vốn dự kiến: 500 tỷ VNĐ

7. Các thông tin về đối tác Việt Nam

Tên đơn vị: UBND xã Phú Vinh

Địa chỉ: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.851222

Thác Ba Giọt

Vị trí

Ấp suối Soong, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Na