MENU
logo
logo
Vietnamese English

1. Tên dự án: Điểm du lịch Đá Ba Chồng

2. Mục tiêu dự án: hình thành khu du lịch với các loại hình du lịch vui chơi giải trí.

3. Quy mô dự án: 9,2ha 

4. Mô tả địa điểm

  • Vị trí: Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, 
  • Hiện trạng: điện, nước, giao thông, cơ sở hạ tầng thuận lợi
  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc 5. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư

6. Tổng vốn dự kiến: 500 tỷ VNĐ   

7. Các thông tin về đối tác Việt Nam

  • Tên đơn vị: - UBND huyện Định Quán
  • Địa chỉ : Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
  • Điện thoại : (84.61) 851046
  • Fax: (84.61) 851046
Đá Ba Chồng 

Đá Ba Chồng 

Đá Ba Chồng

Vị trí

Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai