MENU
logo
logo
Vietnamese English

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Time 20.10.2022 05:29 | View 301
Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022) và 23 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2022).

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Time 20.10.2022 03:14 | View 202
Với 145 phiếu ủng hộ, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên bỏ phiếu cuối ngày 11/10/2022. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ). Năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Tăng cường đoàn kết giữa đồng bào tôn giáo và đồng bào không tôn giáo

Time 20.10.2022 03:04 | View 290
Theo quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo, đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào theo tôn giáo, đồng bào không theo tôn giáo, đồng bào theo các tôn giáo khác nhau đều là dân tộc Việt Nam mà thiếu gắn bó thì sẽ làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc suy yếu. Vì vậy, việc xây dựng, củng cố, tăng cường đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo phải được quan tâm thường xuyên và dựa trên những yêu cầu, nguyên tắc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việt Nam luôn sát cánh, đoàn kết và ủng hộ Cuba

Time 04.10.2022 03:54 | View 343
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, Việt Nam luôn ở bên cạnh, đoàn kết và ủng hộ Cuba anh em trong cuộc tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 29/9, tại Phủ Chủ tịch.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Time 04.10.2022 03:40 | View 242
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30-9-1910 trong một gia đình công chức nhỏ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham gia cách mạng từ sớm và hy sinh khi mới 31 tuổi, cuộc đời đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là một tấm gương chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất để các thế hệ sau học tập, noi gương.

Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử - Những giá trị vĩnh cửu

Time 29.08.2022 03:52 | View 301
Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã đọc Tuyên ngôn Độc lập.

“Muốn ăn quả tốt, phải trồng cây to”

Time 22.08.2022 10:04 | View 274
Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Ngày Độc lập”, Bác viết ngày 19 tháng 8 năm 1950.

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam (20/8/1888 - 20/8/2022).

Time 22.08.2022 09:59 | View 359
Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 tại cù lao ông Hổ, thuộc làng An Hòa tổng định thành tỉnh Long Xuyên nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Học Bác “Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời”

Time 15.08.2022 10:33 | View 905
Điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng có bổ sung một thành tố hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và “đạo đức”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng là đạo đức, là văn minh”. Vì vậy mỗi đảng viên của Đảng phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, văn minh. Đạo đức cách mạng, đạo đức mới khác đạo đức cũ ở chỗ nó gắn với thực tiễn cách mạng và phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Việc rèn luyện, tu dưỡng bền bỉ suốt đời phải như công việc rửa mặt hàng ngày là một trong những yêu cầu có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đấu tranh càng mạnh mẽ, bảo vệ càng hiệu quả

Time 15.08.2022 10:28 | View 304
Đảng ta luôn khẳng định: “Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. Thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua đã chứng minh, nhờ có chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.