MENU
logo
logo
Vietnamese English

1. Tên dự án: KDL Sinh thái Long Châu Viên

2. Mục tiêu dự án: phát triển khu du lịch sinh thái gắn với nghỉ dưỡng.

3. Quy mô dự án: 5ha.

4. Mô tả địa điểm: 

  • Vị trí: Tổ 7, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, TX. Long Khánh, Đồng Nai.
  • Hiện trạng: đất do doanh nghiệp tư nhân quản lý.
  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc thuận lợi  

5. Hình thức đầu tư: Liên doanh

6. Tổng vốn dự kiến: 400 tỷ VNĐ

7. Các thông tin về đối tác Việt Nam

  • Tên đơn vị: UBND TX Long Khánh
  • Địa chỉ: Số 1, Đường Cách mạng tháng Tám, Phường Xuân An, Thị xã Long Khánh., Đồng Nai
  • Điện thoại: 0613.877.328; Fax:0613.877.628
Long Châu Viên 

Long Châu Viên

Vị trí

Tổ 7, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, TX. Long Khánh, Đồng Nai.