MENU
logo
logo
Vietnamese English

Với vị trí địa lý thuận lợi, với hệ thống hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc cơ bản đáp ứng nhu cầu, có thể nói Nhơn Trạch có tiềm năng phát triển mạnh mô hình du lịch sinh thái. Tuy nhiên, do chưa đầu tư phát triển đúng mức các sản phẩm du lịch nhất là các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch còn thiếu và yếu, cơ sở lưu trú du lịch chưa đáp ứng nhu cầu nên hoạt động du lịch của huyện còn có những hạn chế nhất định.


Mạng ,lưới giao thông được mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển

Hướng tới tương lai, Nhơn Trạch xác định phát triển du lịch là bước đột phá để phát triển kinh tế địa phương, góp phần xây dựng đô thị mới. Theo đó, huyện tập trung vào việc xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương gắn với việc kết nối các tour du lịch đến địa bàn huyện. Đây là một hướng đi mới được thực hiện trên cơ sở khai thác, phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng, nhà cổ, nghề truyền thống (sấy trà, làm bánh tráng, nem, bành bèo), cảnh đẹp vùng sông nước…


Phơi trà  - một công đoạn của nghề làm trà truyền thống xã Phú Hội

Bên cạnh đó, là giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phục vụ du lịch như: mạng lưới các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, dã ngoại. Nhơn Trạch cũng tăng cường công tác quảng bá, thu hút đầu tư thực hiện các dự án du lịch sinh thái theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Định hướng phát triển du lịch của huyện Nhơn Trạch chắc chắn sẽ mở ra nhiều triển vọng trên con đường phát triển, đưa Nhơn Trạch trở thành đô thị loại II vào năm 2020./.

Phúc Thiện
Phòng VHTT Huyện Nhơn Trạch


Bài liên quan

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
Tăng cường đoàn kết giữa đồng bào tôn giáo và đồng bào không tôn giáo
Việt Nam luôn sát cánh, đoàn kết và ủng hộ Cuba
Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất
Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử - Những giá trị vĩnh cửu
“Muốn ăn quả tốt, phải trồng cây to”
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam (20/8/1888 - 20/8/2022).
Học Bác “Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời”
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đấu tranh càng mạnh mẽ, bảo vệ càng hiệu quả
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Vũ khí tốt mà tinh thần hèn, thì cũng vô dụng”
Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Người làm tình báo ắt phải có 4 đức tính: Bí mật - cẩn thận - khôn khéo - kiên nhẫn.
“Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết.”
“Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền
Nhơn Trạch: hiện trạng và định hướng phát triển du lịch (phần 1)
Một số suy nghĩ về định hướng phát triển sản phẩm du lịch Đồng Nai (phần 2 - Hết)
Một số suy nghĩ về định hướng phát triển sản phẩm du lịch Đồng Nai (phần 1)
Du lịch Đồng Nai trong vùng Đông Nam Bộ (phần 4 - Hết)
Du lịch Đồng Nai trong vùng Đông Nam Bộ (phần 3)
12