MENU
logo
logo
Vietnamese English

1. Tên dự án: Điểm du lịch Thác Mai

2. Mục tiêu dự án: xây dựng khu du lịch vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng, khách sạn. Du lịch sinh thái kết hợp với nghĩ dưỡng

3. Quy mô dự án: 14ha 

4. Mô tả địa điểm

  • Vị trí: xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, 
  • Hiện trạng: điện, nước, giao thông, cơ sở hạ tầng còn thiếu, cần được đầu tư. 
  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: Giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc 5. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư

6. Tổng vốn dự kiến: 800 tỷ VNĐ   

7. Các thông tin về đối tác Việt Nam

  • Tên đơn vị: UBND huyện Định Quán
  • Địa chỉ: Ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0613.853022
  • Fax: 061 3853906
Thác Mai

Vị trí

Xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai