Tạo sức bật để phát triển du lịch Đồng Nai
Cập nhật: 04.07.2022 08:59

Với lợi thế gần các trung tâm kinh tế lớn của phía Nam như: TP.HCM, Bình Dương; thị trường khách nội tại địa phương với hàng chục khu công nghiệp, cùng với bối cảnh khuyến khích du lịch nội địa như hiện nay, Đồng Nai đang có nhiều cơ hội để khai thác tiềm năng du lịch địa phương. Đồng Nai có cảnh quan thiên nhiên đa dạng với hệ thống sông ngòi, hồ đập, suối nước, như sông Đồng Nai dài hàng trăm km, hồ lớn có thể phát triển du lịch như Trị An, Đạ Tôn, suối nước nóng Thác Mai, Suối Tre... Đặc biệt, Đồng Nai có hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng…

Tuy nhiên, Nghị quyết 04-NQ-TU của Ban TVTU nhận định, du lịch Đồng Nai phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về du lịch của địa phương. Hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch còn thấp, chủ yếu là khách tham quan trong ngày. Việc triển khai một số dự án trọng điểm còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về quy hoạch, đất rừng, đất lúa, đất quốc phòng, công tác bồi thường, giải tỏa mặt bằng nên việc huy động các nguồn lực vốn ngoài nhà nước để phát triển du lịch còn hạn chế. Sản phẩm du lịch của Đồng Nai tuy có tăng nhưng nhìn chung còn thiếu tính hấp dẫn, đặc biệt là các dịch vụ bổ trợ, các sản phẩm khai thác từ lợi thế về tài nguyên (rừng, sông, hồ, núi...) chưa được đầu tư đúng mức; sức cạnh tranh của các DN chưa cao; sự thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch; nguồn nhân lực du lịch còn nhiều mặt hạn chế, việc tổ chức các hoạt động du lịch còn manh mún thiếu tính liên kết; công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng nhìn chung các hoạt động còn thiếu tính chuyên nghiệp.

Để khắc phục những hạn chế của ngành Du lịch trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Mộng Bình, Phó giám đốc Sở VH-TTDL cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, Sở VH-TTDL sẽ khắc phục những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của ngành Du lịch thời gian qua nhằm phát huy và nâng cao nhận thức của một số ngành, địa phương, cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của du lịch; quyết liệt cùng các cấp, các ngành thực hiện mọi biện pháp để tạo đà cho du lịch phát triển; tham mưu tỉnh xây dựng chính sách để tạo đột phá phát triển du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ đầu tư tiếp cận sớm các thủ tục đầu tư dự án du lịch, tránh tình trạng mất nhiều thời gian dẫn đến sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch mới chậm hình thành. Đồng thời, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp (DN) du lịch, chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ. Quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội Du lịch, phát huy rõ chức năng, thế mạnh của hiệp hội, trung tâm xúc tiến du lịch trong việc trở thành đầu mối liên kết các DN.

Thu Trang