Ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2022
Cập nhật: 04.07.2022 08:56

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30-12-2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng và Kế hoạch số 8040/KH-UBND ngày 13-7-2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Đồng Nai năm 2022 nhằm từng bước phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới, tập trung đón khách du lịch nội địa là chủ đạo. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch hướng đến bền vững. Tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong tỉnh; chú trọng các dự án du lịch sinh thái, rừng, sông, hồ.

Theo đó, Kế hoạch phát triển du lịch năm 2022 cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm như:

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch, xây dựng văn hóa ứng xử, thái độ văn minh, lịch sự, thân thiện, hiếu khách trong việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch thông qua nhiều hình thức như: báo, đài, hội nghị, hội thảo, trang thông tin điện tử…

- Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và sức cạnh tranh cao về du lịch để tạo thương hiệu và đột phá cho du lịch Đồng Nai.

- Phát triển sản phẩm du lịch, liên kết tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh: khảo sát, đánh giá các điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh và du lịch nông nghiệp để tạo sản phẩm du lịch, kết nối các điểm du lich sinh thái, và du lịch nông nghiệp tạo thành tuyến du lịch.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến du lịch;

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch nhằm trang bị về nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch.

- Về công tác quản lý nhà nước về du lịch: chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện… Triển khai các chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành

- Ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để quảng bá du lịch Đồng Nai.

Đồng Nai có tiềm năng đa dạng, phong phú về du lịch nhưng kết quả đạt được còn khá khiêm tốn. Với một loạt dự án phát triển du lịch - dịch vụ được triển khai trong thời gian tới, Đồng Nai kỳ vọng sẽ tạo được bước đột phá về phát triển du lịch. Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2022 đón được 1,8 triệu lượt khách, tăng 60% so với năm 2021; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 970 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021; thời gian lưu trú trung bình của khách đạt 1,43 ngày trở lên; chi tiêu bình quân lượt khách đạt 540 ngàn đồng/ngày/người trở lên.

Thu Trang